Het landelijk dekkend loket van provinciale sportorganisaties

Sportkracht12 is dé schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld met de bijbehorende kennis van de landelijke, provinciale, regionale en lokale (sport)markt. Sportkracht12 is daarmee een cruciale partner voor de landelijke beleidsmakers en andere landelijk opererende partners in de realisatie van hun ambities.

Sportkracht 12

Thema's

Expertteams

Sportkracht12 heeft voor een aantal inhoudelijke thema’s speciale expertteams ingericht. Elk expertteam bestaat uit specialisten van de 12 provinciale sportservicebureaus. Het doel van deze teams is om kennis te delen, elkaar te inspireren en om vanuit het perspectief van de lokale infrastructuur te sparren over deze thema’s. Deze manier van samenwerking zorgt ervoor dat het potentieel van het betreffende thema optimaal benut wordt en de landelijke uitvoeringskracht van SportKracht12 op het gebied van sport- en beweegbeleid nóg groter wordt.

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.