Sfeerimpressie bijeenkomst i.s.m. de beweegalliantie

Op dinsdag 13 juni 2023 kwamen professionals van de verschillende provinciale sportorganisaties (PSO’s) in het Golden Tulip in Nijkerk opnieuw bij elkaar voor weer een inspirerende Sportkracht12 bijeenkomst.

De middag werd gestart met een presentatie over de Beweegalliantie verzorgd door Johan Annema. Na een korte inleiding over de Beweegalliantie werden de aanwezigen uitgedaagd om in kleine groepen na te denken over obstakels die (mogelijk) bij Nederlanders bestaan om te gaan bewegen én wat er nodig zou zijn om deze obstakels weg te halen.

Met de Beweegalliantie kan er namelijk meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen komen. Hiermee doen ze recht aan het belang van dit thema bij het bevorderen van de gezondheid van Nederlanders. De focus van de Beweegalliantie ligt op betere samenwerking tussen departementen, alliantiepartners en lokale initiatieven. 

De beweegalliantie

Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat in 2040 75% van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Manifest

De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen slechten we obstakels, schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici
Meer informatie over de beweegalliantie

De beweegalliantie en Sportkracht12

De komende periode gaan de beweegalliantie en SK12 in gesprek over het vervolg van de samenwerking. De input die is opgehaald uit deze bijeenkomst wordt verwerkt en aan de hand daarvan worden de vervolgstappen bepaald. 

Expertteams

Na het algemene deel splitsten de expertteams zich op om aan hun individuele vraagstukken te werken. Er vonden brainstormsessies plaats, er werden afspraken gemaakt en de samenwerking tussen de verschillende PSO’s kreeg een vervolg. Al met al was het een succesvolle middag!Voor

Voor een sfeerimpressie, zie onderstaande foto’s.

Meer nieuws: