Inclusieve sport

‘Sport en bewegen is voor iedereen. Overal en altijd’

Project 2023: Ontwikkeling en uitvoering workshop ‘inclusie en diversiteit” voor buurtsportcoaches’

De workshop “Inclusie en Diversiteit” voor buurtsportcoaches is een essentieel onderdeel geworden van het trainingsaanbod voor deze professionals. Ontwikkeld door de Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB). Nu aangeboden door Sportkracht12 in alle regionale buurtsportcoach academies én via de servicelijst van NOC*NSF. Deze workshop biedt een waardevolle kans voor buurtsportcoaches (en andere professionals/vrijwilligers) om hun kennis en vaardigheden op het gebied van inclusie en diversiteit te versterken.

In een steeds diverser wordende samenleving is het namelijk van cruciaal belang dat sportprogramma’s en -activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond, vaardigheid, geslacht, leeftijd of andere kenmerken. Dat vinden we allemaal. Deze workshop rust buurtsportcoaches uit met de nodige kennis, tools en (zelf)inzichten om inclusieve en diverse sportomgevingen te creëren waarin alle deelnemers zich welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  

Want wat betekenen de woorden inclusie en diversiteit precies? Waar zitten de verschillen? Hoe kijk je zelf naar dit onderwerp? Tijdens de workshop worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder het herkennen van (je eigen) vooroordelen en stereotypes, het bevorderen van culturele gevoeligheid en het creëren van een inclusieve sfeer waarin iedereen kan gedijen. Interactieve sessies, case studies en praktische oefeningen stellen deelnemers in staat om actief betrokken te raken bij het leerproces en hun begrip van inclusie en diversiteit in de sport te verdiepen. 

Door deel te nemen aan deze workshop kunnen buurtsportcoaches en/of andere sportprofessionals hun impact vergroten en positieve veranderingen teweegbrengen in hun gemeenschappen. Door inclusie en diversiteit te omarmen, kunnen ze sporten en bewegen toegankelijker maken voor een breder scala aan individuen en bijdragen aan een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving als geheel. 

Benieuwd wanneer er weer een workshop in jouw regio gepland staat? Kijk dan eens naar het opleidingsaanbod binnen één van de regionale buurtsportcoach academies.  

Liever een workshop “in company” aanbieden? Neem dan contact met ons op! 

De workshop in de praktijk

In november 2023 en januari 2024 hebben Marrijtje Molenhuis (SportDrenthe), Marije Plantinga (Sport Fryslân) en Leah Schans (Huis voor de Sport Groningen) hun krachten gebundeld om basisscholingen over inclusie in de sport te organiseren voor de regio Noord. Ze vertellen kort over deze scholingen: “We hebben in Heerenveen en in Assen een workshop georganiseerd waarbij we in totaal 18 deelnemers hebben mogen verwelkomen. We kregen de mogelijkheid om dit te organiseren vanuit het activiteitenplan LOIS en de bijbehorende subsidie. Het begrip inclusief sporten roept vaak vragen op: wat houdt het precies in en hoe verschilt het van aangepast sporten? Deze verwarrende aspecten vormden het uitgangspunt voor een verhelderende workshop, gericht op bewustwording, kennisuitbreiding en het creëren van urgentie. De workshop richtte zich op buurtsportcoaches, maar de relevantie strekte verder dan dat. Of je nu een vakleerkracht bent of actief bent binnen een sportvereniging, de workshop bood inzichten voor iedereen die zich bezighoudt met inclusie en sport en beweging.”

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.