Over ons

Sportkracht12 is dé schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld met de bijbehorende kennis van de landelijke, provinciale, regionale en lokale (sport)markt. Sportkracht12 is daarmee een cruciale partner voor de landelijke beleidsmakers en andere landelijk opererende partners in de realisatie van hun ambities.

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht die beschikt over een infrastructuur op zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau. Sportkracht 12 zorgt dat sport- en beweegbeleid en specifieke interventies en aanpakken in de praktijk gebracht worden via uitvoering door buurtsportcoaches, de samenwerking met het lokale netwerk en de toegang tot en invloed op de lokale sportinfrastructuur.

Sportkracht12 is hét loket waarlangs potentiële opdrachtgevers in één keer contact krijgen met de provinciale sportraden, die vervolgens opdrachten tot in de lokale haarvaten van het sportlandschap in Nederland kunnen uitvoeren en uitrollen.

Doelstelling

Sportkracht12 is het landelijk dekkend loket van 12 provinciale sportorganisaties, die vraaggestuurde projecten lokaal uitvoert op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid. De gebundelde kennis, ervaring en netwerken maken Sportkracht12 tot een krachtige schakel tussen landelijke en lokale sportwereld.

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.