Bewegen in de openbare ruimte

Wat kun jij doen om buiten bewegen makkelijker te maken?

Wie zijn wij

Het expertteam Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR), maakt zich sterk voor een omgeving die mensen van jong tot oud verleidt tot buiten bewegen, sporten, spelen en recreëren. Samen met onze netwerkpartners zetten we ons daarmee in voor een beweegvriendelijke leefomgeving. Dit doen we door bewegen in de openbare ruimte te agenderen, door het delen van kennis én door te doen. Doe jij met ons mee?

Wat doen wij?

We werken met alle betrokken provinciale sportorganisaties samen binnen het thema Bewegen In de Openbare Ruimte, bijvoorbeeld door middel van:

  • Advies/onderzoek | Door landelijke ontwikkelingen en kennis te verbinden aan de regionale situatie, ontstaat er een advies op maat voor iedere gemeenten. We voeren onderzoek uit zodat iedere gemeente op basis van data een beslissing kan nemen. Ook kunnen we helpen bij het monitoren van de impact. We kunnen je ook helpen met opstellen van visie/plan/beleid om BIOR te bevorderen.
  • Procesbegeleiding | Vanuit onze neutrale rol begeleiden wij BIOR-trajecten in verschillende gemeenten. Met de aanwezige BIOR-kennis & -partners realiseren we samen een beweegvriendelijke omgeving.
  • Verbinden | Wij brengen partijen binnen en buiten de gemeenten en provincies met elkaar in contact. We kennen het ruimtelijke en sociale domein en weten professionals te verbinden om samenwerking te ondersteunen.
  • Opleiden & Coachen | Kennisoverdracht en de juiste toepassing ervan in de praktijk vinden we belangrijk. We zorgen ervoor dat de betreffende professionals met deze kennis en ervaring uitgerust worden.
  • Kennisdeling | Bewegen In de Openbare Ruimte is actueel in heel Nederland. Wij zijn van die ontwikkelingen op de hoogte en delen kennis en praktijkvoorbeelden vanuit ons netwerk.

Onze strategie

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen in de openbare ruimte. Met een beweegvriendelijke omgeving ontwikkel je laagdrempelig sport- en beweegaanbod en draag je bij aan de gezondheid van inwoners. Vanzelfsprekend en eenvoudig is dat niet. Wij helpen om de beweegvriendelijke omgeving de plek te geven die het verdient. In visie en beleid, in gebiedsontwikkelingen, in buurtanalyses, uitvoeringsplannen, evaluaties of onderzoeken.

Maak samen met ons de omgeving beweegvriendelijker!

Onze experts BIOR helpen graag! Zo kunnen we samen een visie of plan maken. Ook kunnen meewerken aan een project of onderzoek. Samenwerken in de buitenruimte raakt meerdere domeinen. Als Sportkracht12 hebben we ervaring met deze domein overstijgende manier van werken.

Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zorgt niet alleen voor meer beweeggedrag, maar brengt ook een oplossing in andersoortige vraagstukken, zoals geschetst wordt in het artikel van Allesoversport.nl. Zo laat het artikel zien dat een BVO een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld inclusiviteit, positieve gezondheid en vergrijzing. De openbare ruimte is een plek waarin iedereen, altijd, samen en kosteloos kan bewegen.

 

 

Projecten

Verhalen uit het werkveld

Nog geen verhalen

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van BIOR? Dan kan je terecht bij het provinciale sportservicebureau in jouw provincie!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.