Senioren

‘Versterking kwantiteit en kwaliteit sport- en beweegleiders senioren’

Project 2022: Versterken kwantiteit en kwaliteit senioren sport- en beweegleiders

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van senioren en zorgt het voor een hogere kwaliteit van leven. Van alle 65-plussers is 17% kwetsbaar door opeenstapeling van lichamelijke psychische of sociale problemen. Juist deze kwetsbare groep heeft behoefte aan laagdrempelig en passend sport- en beweegaanbod en deskundige begeleiding afgestemd op hun kunnen. Helaas dreigt dit sport- en beweegaanbod op korte termijn te verdwijnen! Lees hier alles over in ons visiedocument!

In 2022 heeft Sportkracht 12 de problematiek en urgentie met betrekking tot het tekort aan voldoende goed geschoolde sport- en beweegleiders voor (kwetsbare) senioren aan het licht gebracht. Zo hebben we de huidige situatie en wensen en behoeften gepeild bij gemeenten en werkgevers (en opdrachtgevers), opleidingsinstituten en huidige lesgevers senioren door het uitzetten van vragenlijsten en het vertellen van verhalen uit de opleidingswereld en het werkveld. Daarnaast creëren we gevoel van urgentie bij gemeenten, werkgevers en opleidingsinstituten om goed geschoolde sport- en beweegleiders (bijvoorbeeld buurtsportcoaches) in te zetten voor deze groeiende kwetsbare doelgroep! Dit doen we in samenwerking met diverse partners, zoals Kennis Centrum Sport en Bewegen, VML Nederland, WIJ Buurtsportcoaches en de Hanze Hogeschool Groningen.

Download de factsheets en zet ze in binnen je netwerk!

In mei van 2022 hebben 151 werkgevers, opdrachtgevers en gemeenten onze peiling ingevuld. De deelnemende organisaties/branches komen uit het welzijnswerk, gemeenten, zorgorganisaties, sportverenigingen, provinciale, regionale of lokale sportorganisatie of sportbedrijf, commerciële sportaanbieder, particulier initiatief, seniorenorganisatie, zwembaden en meer.

Ook hebben we in mei een peiling gehouden onder opleidingsinstituten, ongeacht ze senioren aanbod hadden of niet. Er hebben 28 opleidingsinstituten de peiling ingevuld.

In oktober en november van 2022 is een peiling gedaan onder de huidige lesgevers senioren. Er hebben maar liefst 371 lesgevers senioren de peiling ingevuld. Van ZZP-ers die lesgeven tot aan buurtsportcoaches. We hebben hen gevraagd naar hun huidige werksituatie als lesgevers senioren, maar ook naar hun wensen en behoeften.

Met de informatie uit deze peilingen willen we nog meer urgentie creëren voor voldoende goed geschoolde sport- en beweegleiders senioren. We willen graag dat werkgevers en gemeenten inzien hoe belangrijk het is om nu beleid te maken op de kwetsbare senioren doelgroep!  Binnen afzienbare jaren gaan wij allemaal willen sporten en bewegen onder professionele begeleiding.

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen in overzichtelijke factsheets. Zet ze in op de juiste beleidsterreinen! Klik op de factsheet om hem te vergroten/te downloaden.

Factsheet werkgevers/opdrachtgevers
Factsheet senioren sport- en beweegleiders
Factsheet scholing

Bovenstaande informatie hebben we ook gebundeld in één overzicht, klik hier om de grotere factsheet te downloaden. Makkelijk om uit te printen en om te delen met je collega’s. Luid samen met ons de noodklok!

Gratis 200 opleidingsplekken buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen!

Het Ministerie van VWS vindt het belangrijk dat er meer op senioren geschoolde buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen komen! Daarom financiert VWS 200 opleidingsplekken senioren sport- en beweegleider. De opleiding is door het programma Landelijke herijkt en modulair aangepast op de wensen en behoeften van buurtsportcoaches. Lijkt het je leuk om voor deze doelgroep activiteiten te coördineren of les te geven aan de doelgroep senioren en wil jij je kennis over deze doelgroep verbreden? Meld je dan hieronder aan via de  Buurtsportcoach Academy in jouw regio.

Valpreventie

In 2023 moeten gemeenten aan de slag met valpreventie. Als buurtsportcoach kan je binnen deze opleiding ook voor valpreventie opgeleid worden! Een mooie kans om samenwerking binnen sport, zorg en welzijn te bevorderen!  Wil je in 2023 meer doen met valpreventie binnen je gemeente? Meld je dan hieronder aan voor de gecertificeerde opleiding seniorensport.

Regio Noord: (Groningen, Friesland, Drenthe) Buurtsportcoach Academy Noord | Het platform voor buurtsportcoaches (bscacademynoord.nl)

Regio Oost: (Flevoland, Overijssel, Gelderland) Home – Buurtsportcoach Academie Oost

Regio Zuid: (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) Home – Ludus Zuid

Regio ZuidWest: (Zuid-Holland) Home – BSC Academy West – Zuid

Regio NoordWest: (Noord-Holland, Utrecht) Home – BSC Academy West – Noord

Inspiratie

Bekijk hieronder de video over o.a. het belang van een goed geschoolde sport- en beweegleider senioren.

Alvast verdiepen in de doelgroep?

Bekijk dan de tool ‘begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten’, gepubliceerd door het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Sportkracht 12 heeft hieraan bijgedragen.

Verhalen uit het werkveld

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van seniorensport? Dan kan je terecht bij de provinciale consulent!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.