Senioren

‘Versterking kwantiteit en kwaliteit sport- en beweegleiders senioren’

Wie zijn wij

Onze landelijke expert werkgroep richt zich op het in beweging brengen en houden van alle senioren (niet leeftijdsgebonden). Zowel de fitte/actieve als de minder mobiele senioren in Nederland. Waar wij naar streven zijn vitalere, fittere, sociaal actieve en participerende senioren door middel van passend sport- en bewegingsaanbod waar de doelgroep met plezier op eigen niveau aan meedoet en sociale contacten worden onderhouden zodat eigen regie voeren mogelijk blijft. Sport en bewegen zorgt voor een hogere kwaliteit van leven.

Wat doen wij?

Samen met alle betrokken provinciale sportorganisaties werken wij binnen het thema senioren. We wisselen kennis en ervaring uit en verbinden ons (domein overstijgende) netwerk op landelijk niveau. Wat we onder andere willen bereiken is:

  • de urgentie/problematiek zichtbaar maken m.b.t. het tekort aan gekwalificeerde senioren sport- en beweegleiders en kwalitatieve opleidingen voor seniorensport en beweegleiders.
  • landelijke samenwerking op urgente issues zodat we meer kunnen bereiken om senioren in beweging te krijgen/houden. (Voorbeeld thema’s of interventies zijn doortrappen/valpreventie/oldstars/gezond en fit ouder worden / diabeteschallenge / eenzaamheid, etc.)
  • versterking landelijk netwerk seniorensportadviseurs Sportkracht 12.
  • van elkaar leren en inspiratie op doen wat er per provincie momenteel al gedaan wordt op het gebied van senioren.

Onze strategie

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van senioren en zorgt het voor een hogere kwaliteit van leven. Van alle 65-plussers is 17% kwetsbaar door opeenstapeling van lichamelijke psychische of sociale problemen. Juist deze kwetsbare groep heeft behoefte aan laagdrempelig en passend sport- en beweegaanbod en deskundige begeleiding afgestemd op hun kunnen. Helaas dreigt dit sport- en beweegaanbod op korte termijn te verdwijnen! Lees hier alles over in ons visiedocument! Sportkracht12 heeft een toekomstperspectief ontwikkeld op het gebied van senioren opleidingsaanbod, kwaliteit van kader, arbeidsperspectief, uitwisseling van kennis en ervaring op landelijk, provinciaal en regionale niveau en op de dubbele vergrijzing van de docenten. Dit toekomstperspectief betreft een meerjaren visie. Op dit moment maken wij de strategie op voor 2023!

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van seniorensport? Dan kan je terecht bij het provinciale sportservicebureau in jouw provincie!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.