Preventie & gezonde leefstijl

Voor een optimale samenwerking tussen sport & zorg en de inzet van sport en bewegen als medicijn.

Wie zijn wij

Onze landelijke expertgroep richt zich op de samenwerking tussen het sport- en zorgdomein en de optimale inzet van sport en bewegen als medicijn voor de bevordering van de gezondheid. Zowel die van kinderen als die van volwassenen. Daarbij ontwikkelen en implementeren wij relevante projecten en producten. Wij geloven in de kracht van sport en bewegen t.b.v. een gezonde samenleving, het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, lagere zorgkosten en de verschuiving van ziekte naar zelfregie en vitaliteit.

Wat doen wij?

Onze landelijke infrastructuur, organisatie- en netwerkkracht werkt door tot in de haarvaten van het lokale sport- en beweegaanbod en in bijzonder richting de sportprofessionals in het veld. Door het hele land versnellen en verbeteren wij de doorgeleiding van zorg (1-ste, 2-de en 3-de lijnszorg) naar lokaal sport- en beweegaanbod. Veelal nu nog in de vorm van pilots. Ook zetten wij ons in om leefstijlprojecten van de grond te krijgen en op te schalen. Want voor mensen die willen werken aan hun gezondheid, is het vaak lastig om de weg te vinden naar de juiste lokale personen die hen verder kunnen begeleiden naar een duurzame gezonde leefstijl. Hetzelfde geldt voor het vinden van geschikt sport- en beweegaanbod. Onze capaciteit en ideeën kunnen worden ingezet om bewegen als medicijn optimaal te benutten.

 

 

 

 

 

 

Onze strategie

Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking tussen sport, zorg en andere partners wordt sport en bewegen, in een gezonde sport- en beweegomgeving, uiteindelijk “het nieuwe normaal”. Dit geldt ook voor kinderen en volwassenen met (grote kans op) gezondheidsachterstand. Wij zetten in op:

  • Landelijke samenwerking met snelle slagkrachtige inzet rond maatschappelijke urgente ontwikkelingen te denken aan de doelen vanuit SPUK, GALA en IZA
  • Een gezamenlijke strategie op hoe de verbinding en samenwerking tussen sport&zorg in de regio waarde toevoegt.
  • Het aanjagen van de inzet van beweeg- en buurtsportcoaches als schakel tussen sport&zorg (lobby en advies)
  • Het ontwikkelen van regionaal toegankelijk en toereikend sport- en beweegaanbod voor deelnemers uit de zorg
  • Doorgeleiding van zorg naar sport t.b.v. het ontwikkelen of continueren van een actieve leefstijl na opname/zorgvraag
  • De vindbaarheid en zichtbaarheid van beweeg- en buurtsportcoaches, leefstijlloketten en platformen, zowel voor het sport- als zorgdomein.
  • Het duurzaam inbedden van de samenwerking tussen sport&zorg door het te laten landen in beleid van partners in de zeshoek (gemeenten, zorgdomein, commerciële én maatschappelijke (sport)organisaties, fondsen en vrijwilligers)

Projecten

Verhalen uit het werkveld

Nog geen verhalen

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van preventie en gezonde leefstijl? Dan kan je terecht bij het provinciale sportservicebureau in jouw provincie!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.