Inclusieve sport

‘Sport en bewegen is voor iedereen. Overal en altijd’.

Wie zijn wij

Onze landelijke expertgroep bestaat uit professionals uit alle provincies van Nederland en richt zich op het vergoten van inclusie en diversiteit binnen sport en bewegen. Wij geloven in de kracht van sport en bewegen t.b.v. een verbonden en tolerante samenleving waar echt iedereen onderdeel van is. Samen kunnen we nog meer impact maken. Hier zetten wij ons elke dag voor in.

Wat doen wij?

Wij werken vanuit de visie dat sport en bewegen iets is van en voor iedereen. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan mee doen met sport en bewegen en zich hier ook welkom voelt.

We hopen hieraan een bijdrage te leveren door in te zetten op de volgende onderdelen:

  • bewustwording
  • het vergroten van kennis en handelingsperspectief
  • een divers aanbod
  • toegankelijkheid
  • ondersteuning op maat.
 
 

 

 

 

 

Onze strategie

Wij zetten onze organisatie- en netwerkkracht in om onze missie te bereiken. Met een goede infrastructuur zowel lokaal als regionaal zijn wij bij machte om de juiste verbindingen te leggen, projecten van te grond te krijgen, te versnellen en op te schalen.

De volgende vijf pijlers staan centraal binnen onze expertgroep:

1: Wij streven naar optimale bewustwording en gastvrijheid in de sport zodat iedereen zich (h)erkend en geaccepteerd voelt;

2: Wij zetten ons d.m.v. projecten en procesbegeleiding in voor een divers aanbod, optimale toegankelijkheid en een positief sportklimaat;

3: Wij werken aan verwevenheid van sport en bewegen met andere sectoren, want inclusief zijn en werken betekent een integrale benadering;

4: wij werken aan verankering van specifieke aandacht en kennis in elke opleiding van toekomstige én huidige professionals en vrijwilligers;

5: Wij betrekken, of stimuleren de samenwerking mét de doelgroep.

Verhalen uit het werkveld

Nog geen verhalen

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van inclusieve sport? Dan kan je terecht bij het provinciale sportservicebureau in jouw provincie!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.