Bewegen in- en rondom de schoolomgeving

 

Wie zijn wij

Onze landelijke expertgroep richt zich op het vormgeven van het bewegen in- en rondom de schoolomgeving, waarbij het bewegingsonderwijs een belangrijke pijler is. Meer kinderen, voor- tijdens- en buiten schooltijd in beweging, daar zetten wij ons voor in.

Wat doen wij?

Om het bewegen in- en rondom de schoolomgeving vorm te geven, voeren wij verschillende taken uit die hieraan bijdragen. Denk hierbij o.a. aan:

 1. Inspireren en kennis delen
  • Op inhoud
  • Op organisatie rondom het bewegen en het onderwijs 
 2. Versterken
  • Gezamenlijk optrekken in verrijken van het vak naar het Rijk of KVLO (vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding én combinatiefunctionarissen onderwijs en sport)
 3. Innoveren met elkaar
  • Innovaties verder brengen en/of doorontwikkelen
 4. Goed werkgeverschap
  • Binden en boeien van werknemers
 5. Samenwerken op inhoudelijke thema’s o.a.
  • Inzet MBO werknemers
  • Leerlingvolgsysteem (LVS)/rapport
  • Digitalisering in de sport
  • Online platform voor bewegingsonderwijs 

Onze strategie

Met elkaar willen we scholen ondersteunen en goed faciliteren om hen zo een boost te geven op het gebied van bewegen in- en rondom de schoolomgeving. Hiervoor delen we kennis, inspireren we elkaar en werken we samen op inhoudelijke thema’s. We versterken elkaar en trekken samen op in verrijking van het vak naar het Rijk. Hiervoor hebben wij enthousiaste en geïnspireerde werknemers nodig om dit te kunnen implementeren. De sportprofessional van nu en van de toekomst in- en rondom het onderwijs en zijn omgeving gaat een grotere rol dan ooit hebben in de samenleving. Met elkaar willen wij deze positie versterken!  

 

 

 

 

 

Projecten

Verhalen uit het werkveld

Nog geen verhalen

Vragen?

Heb je vragen op het gebied van bewegen in- en rondom de schoolomgeving? Dan kan je terecht bij het provinciale sportservicebureau in jouw provincie!

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.