Tweede Kamerverkiezingen 2023

 

 

Sport gaat niet Vanzelf, politiek kom in beweging!

Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Het maakt ons gezond en gelukkig. Sport brengt ontmoeting en verbinding tot stand. De mogelijkheid om te sporten en bewegen is een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar moet zijn.

Tegelijkertijd zien we dat Nederland verandert. Dat sporten niet meer altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. Inwoners van Nederland sporten en bewegen steeds minder Het effect van Corona dreunt door. Maar de druk op de sport neemt toe.

Dat moet veranderen. Het is hoog tijd dat de politiek in beweging komt. Klik hier voor het persbericht.

Samen vertegenwoordigen wij 10 miljoen Nederlandse sporters. Namens hen doen wij een dringend beroep op de politici in Den Haag: benut de kracht van sport breed. In het onderwijs, de gezondheidszorg, de ruimtelijke ordening, het jeugdbeleid…  Investeer in het komende regeerakkoord in sport, zodat we samen het positieve effect van sport en bewegen op onze samenleving kunnen behouden en versterken. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug!

De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, KNVB, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En komt tot stand met medewerking van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen

Meer informatie: www.sportgaatnietvanzelf.nl

kernpunten sportkracht12

Sportkracht12 is een landelijk dekkend netwerk van provinciale sportorganisaties, die werken aan een vitale en krachtige sportsector. Sportkracht12 is dé schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld met de bijbehorende kennis van de landelijke, provinciale, regionale en lokale (sport)markt. Wij vinden het belangrijk dat Sport en Bewegen op de politieke agenda staat, enerzijds om sport in te zetten als middel voor maatschappelijk thema’s zoals gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Anderzijds is het van belang om het fundament (de basisinfrastructuur) van de sport te blijven ondersteunen. Zodat we de effecten die sport in zich heeft optimaal kunnen benutten. Naast de algemene boodschap
namens de gehele sport heeft Sportkracht12 specifieke punten:

Sportkracht12 ziet voldoende kansen en mogelijkheden voor de politiek om sport in de komende jaren in te zetten en gaat hiervoor uit van vier invalshoeken. Deze invalshoeken benadrukken de cruciale rol van sport, niet alleen voor fysieke gezondheid, maar ook voor o.a. sociale gelijkheid, preventieve gezondheidszorg en het ontlasten van de zorgsector.

Sportkracht12 benadrukt nogmaals dat de politiek een essentiële rol speelt bij het realiseren van deze doelstellingen, maar dat deze rol vooral moet liggen in het aanjagen, coördineren en faciliteren op lokaal en regionaal niveau. Door te investeren in sport en beweging, verbeteren we niet alleen de gezondheid en het welzijn van de bevolking, maar dragen we gezamenlijk bij aan een meer inclusieve, preventieve en duurzame samenleving. 

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.