Lokaal sportakkoord in Bodegraven-Reeuwijk voor en door de inwoners

2019-11-29

In de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Sjoerd van Tiel van Team Sportservice aangesteld als sportformateur. Samen met zoveel mogelijk organisaties in de gemeente werkt hij aan het opstellen van een lokaal sportakkoord. Voor het creëren van een groot draagvlak heeft er eind oktober eerst een visiebijeenkomst met sportaanbieders plaatsgevonden en hierop wordt met zoveel mogelijk lokale partijen over verder gebrainstormd in een interactieve vervolgsessie.

 

Alle partijen praten mee
De sportverenigingen, sportscholen, fysiotherapeuten, scholen, buurtsportcoaches en maatschappelijke organisaties in gezondheid, zorg en welzijn zijn allen uitgenodigd voor een interactieve vervolgsessie. Samen gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek over ambities en ideeën om nog meer inwoners van de gemeente in beweging te brengen. Ook wordt verkend welke drempels en knelpunten daartoe nog moeten worden opgelost. En uiteraard worden samenwerkingskansen verkend.

 

Vervolgbijeenkomst Kom in Beweging!
Tijdens de eerste brainstormsessie in oktober zijn onderwerpen aangedragen die de lokale partijen graag in het lokale sportakkoord zien. De onderwerpen zijn: gezonde leefstijl, vitale verenigingen en sportscholen, drempels weg voor iedereen die wil sporten en bewegen, goede accommodaties, een beweegvriendelijke omgeving en een sportief en veilig sportklimaat.

 

Door het lokale sportakkoord op te pakken met zo veel mogelijk partijen wordt het draagvlak voor het lokale sportakkoord zo groot mogelijk. Het lokaal sportakkoord is geen akkoord dat is opgelegd door de gemeente, maar iets waar alle maatschappelijke- en sportorganisaties achter staan. Op die manier kunnen we met z’n allen zorgen voor een gezondere, vitalere en socialere samenleving!

 

Van nationaal naar lokaal sportakkoord
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord afgesloten met als doel dat iedereen met plezier moet kunnen sporten en bewegen. Doelstellingen uit dit landelijke akkoord kunnen alleen worden bewerkstelligd wanneer het lokaal wordt opgepakt, met zoveel mogelijk partijen. Daarom worden er lokaal veel sportakkoorden opgesteld met behulp van sportformateurs. Sjoerd van Tiel van Team Sportservice is één van deze sportformateurs.