De toekomst van de sport in Drenthe komt steeds dichterbij

2019-10-25

Hoe kunnen we als sport beter inspelen op trends en ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving? Als wij ons proberen voor te stellen hoe de sport in Drenthe er in 2030 voor staat, is dat dan een toekomstbeeld die wij ook wenselijk achten? Wat kunnen we nu al doen om de sport in de richting van een positief toekomstscenario te sturen? 

 

Sinds enkele maanden wordt er hard gewerkt aan een Regionale Sport Toekomst Verkenning in Drenthe. Na de aftrap 0p 25 februari en een vervolgbijeenkomst op 20 mei vond de laatste bijeenkomst op 16 september plaats. Ruim 50 enthousiaste stakeholders dachten en bouwden mee. Het is weer tijd voor een update.  Lees verder! 

 

De provincie Drenthe is pilot voor een regionale Sport Toekomst Verkenning. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het RIVM, Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, het kenniscentrum Sport en NOC*NSF. De landelijke Sport Toekomst Verkenning en het nationale Sportakkoord zijn de aanleiding om ook lokaal en regionaal na te denken over de toekomst van Sport in de regio. Het 50jarig jubileum van SportDrenthe en de titel Drenthe European Community of Sports maken Drenthe DE kandidaat om deze pilot uit te voeren.