Vitaal Lisse

2019-05-28

Vorig jaar is het project ‘Vitaal Lisse’ opgestart, met als doel om meer 65-plussers in Lisse aan het bewegen te krijgen, Team Sportservice Zuid-Holland is hierin projectleider. De eerste fase van het project bestond uit een fittest om een beeld te krijgen van de fitheid van de senioren. Momenteel is de tweede fase aangebroken, waarin senioren kunnen sporten met behulp van beweeggroepen of door mee te doen aan dé nieuwe voetbalvorm voor senioren: walking football. 


GALM
Vitaal Lisse is een project dat is opgezet met een GALM interventie. De interventie ‘Groninger Actief Leven Model’ (GALM) is de overkoepelende interventie, gericht op het opzetten van nieuw aanbod voor ouderen tussen 65 en 70 jaar. Hierbij is de wens van de ouderen meegenomen: een aangepast sportaanbod met deskundige begeleiding en aandacht voor plezier en ontmoeting. Het nieuwe sportaanbod dat is opgezet vanuit Vitaal Lisse bestaat uit Walking Football en beweeggroepen.


Walking Football
Team Sportservice Zuid-Holland heeft samen met FC Lisse is Walking Football opgezet, dé nieuwe voetbalvorm voor senioren. Bij deze voetbalvorm wordt in wandeltempo op een kwart veld gespeeld. Er mag tijdens een potje niet gerend worden, er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte uitkomen. Door deze regels is Walking Football een aantrekkelijke sport voor senioren die toch een balletje willen blijven trappen! Elke woensdag van 10.00-11.15 uur wordt er getraind op de velden bij FC Lisse.


Beweeggroepen
Ook konden senioren zich aanmelden voor de beweeggroepen, waarin gezamenlijk een uur wordt bewogen op woensdag- of vrijdagochtend. Dit bleek een groot succes, er zijn maar liefst drie beweeggroepen met elk 15 deelnemers opgezet!
Tot aan de zomervakantie bestaan de beweeggroepen uit diverse sport- en beweegvormen zoals badminton, balspellen en circuittraining. Het aanbod wordt samengesteld in overleg met de deelnemers, waarbij plezier en gezelligheid altijd een belangrijk aspect vormen.


Na de zomervakantie zullen de reguliere lessen worden afgewisseld met uitstapjes naar andere verenigingen op het sportpark. Hierbij zal de groep in blokken van 3 lessen kennis maken met walking football, golf, tennis, atletiek (wandelen), hockey, zwemmen en fitness.

Meer informatie?

Meer weten over het Project Vitaal Lisse? Neem dan contact op met Marvin Straver van Team Sportservice Zuid-Holland via mstraver@teamsportservicezuid-holland.nl.