Gemeente Renkum op weg naar lokaal sportakkoord

2019-05-28

Donderdagavond 11 april vond in het Renkumse gemeentehuis een Sportcafé plaats met als onderwerp ‘Op weg naar een lokaal sportakkoord’


Meer dan tachtig aanwezigen namen deel aan een informatieve avond vol stellingen, levendige discussies en vooral betrokkenheid. Wethouder Sport Marinka Mulder opende de interessante avond, waarna het plenaire deel van start ging onder aanvoering van Petra Schipper, sportformateur namens de Gelderse Sport Federatie. Na een korte inleiding over het sport- en beweegbeleid in Renkum, uitleg over het lokale sportakkoord en enkele korte video’s werd de zaal actief betrokken door het deponeren van diverse stellingen.
 

De aanwezigen, variërend van fysiotherapeuten tot schooldirecteuren, van sportverenigingen tot aan de lokale dansschool en van een bootcampinstructeur tot aan begeleiders van seniorensport, zorgden voor goede, soms pittige, maar bovenal informatieve discussies.
 Na het plenaire deel was het tijd voor de thematafels. Een viertal thema’s stond centraal, namelijk:
 

  • Sport en bewegen voor iedereen
  • Duurzame en beweegvriendelijke binnen- en buitenruimte
  • Open Club en Open Sportpark
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen


Na 45 minuten vond per tafel een terugkoppeling plaats waarna plenair afgesloten werd met de te nemen vervolgstappen. Sportformateur Petra Schipper gaf aan dat er per thema vervolgsessies georganiseerd worden, waarbij ook werkveldpartijen aansluiten. Op basis daarvan wordt een beleidsnota geschreven en een concept lokaal sportakkoord opgesteld. Alles met het uiteindelijke doel in gezamenlijkheid een lokaal sportakkoord te ondertekenen.

 

Marinka Mulder was na afloop blij met de ruime opkomst. “Ook de grote betrokkenheid van onze sportverenigingen, diverse sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijs, fysiotherapeuten en raadsleden stemde mij tevreden. We doen het samen en ook samen komen we verder.”


Petra Schipper tot slot: “Het was een geslaagde avond waar voldoende stof tot doorpraten is verzameld. Er is absoluut energie om deelakkoorden te sluiten richting een lokaal sportakkoord. Positief is dat men zich na afloop massaal ingeschreven heeft voor de vervolgbijeenkomsten per thema. Vanavond was de aftrap en zijn we samen in beweging gekomen richting een lokaal sportakkoord.”


Meer weten om te komen tot een regionaal of een lokaal sportakkoord, of de rol van de sportformateur? Neem contact met ons op:

E-mail: info@geldersesportfederatie.nl
T: 026 – 354 03 99