Het onderzoek Sport, Bewegen & Leefstijl geeft Zuid-Hollandse gemeentes inzicht in lokale cijfers

2018-11-01

Actuele cijfers ophalen die belangrijk zijn voor het sport-, beweeg-, participatie- en gezondheidsbeleid. Dat is het doel van het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl die Team Sportservice Zuid-Holland al meerdere jaren voor gemeentes uitvoert. De uitkomst kan worden gebruikt als startpunt voor nieuw sportbeleid, of om het huidige sportbeleid te monitoren. Daarnaast worden de lokale resultaten vergeleken met landelijke uitkomsten, waardoor de gemeente een goed beeld krijgt hoe ze ervoor staat.  


Het onderzoek
Het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl bestaat uit een basis vragenlijst die is opgebouwd uit vragen over achtergrond, sportdeelname, beweeggedrag en leefstijl van de inwoners. Er kunnen aanvullende modules en/of lokale vragen toegevoegd worden aan het onderzoek.

 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst, gebaseerd op de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) van Mulier Instituut. Beweeggedrag wordt gemeten aan de hand van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. 

 

 

Methode
Het onderzoek wordt gedaan met een steekproef. Ongeveer 3000 personen uit de gemeentelijke basisadministratie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De geselecteerde inwoners ontvangen een brief (verzonden door de gemeente) waarin gevraagd wordt de vragenlijst online in te vullen. 

 

Na afloop van het onderzoek ontvangt de gemeente een rapportage met de lokale cijfers. Deze rapportage bevat een overzicht van de procedure, de methode, de resultaten en aanbevelingen specifiek voor de gemeente. Het opleveren van de rapportage vindt plaats tien weken na het versturen van de brief aan de geselecteerde inwoners.

 

Team Sportservice Zuid-Holland voert de beweegonderzoeken onder andere uit voor de gemeentes Noordwijk & Noordwijkerhout, Hoeksche Waard en Pijnacker-Nootdorp.


Meer informatie?
Neem voor meer informatie over het onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl contact op met Stefan Hagebeek van Team Sportservice Zuid-Holland via shagebeek@teamsportservice.nl.