Sportkracht12, krachtige schakel


Sportkracht12 is het landelijk dekkend loket van 12 provinciale sportorganisaties, die vraaggestuurde projecten lokaal uitvoeren op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid. De gebundelde kennis, ervaring en netwerken maken Sportkracht12 tot een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld.


Landelijke opdrachtgevers weten zich verzekerd van:

  • Een sterke implementatiekracht over heel Nederland
  • Een groot regionaal en lokaal netwerk op het gebied van sport, gezondheid, onderwijs, welzijn en ruimte
  • Een slagvaardige en resultaatgerichte aanpak gericht op lokale uitvoering en samenwerking
  • Kwaliteitsgarantie door professionele ervaring, maatwerk en monitoring
  • Expertise op beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, deskundigheidsbevordering, project- en procesmanagement.

Opdrachtgevers zijn landelijke sportorganisaties, ministeries, maatschappelijke instellingen, (gezondheids)fondsen en nationaal opererende bedrijven.